O nama

Dobrodošli na našu internetsku stranicu s pripadajućom internetskom trgovinom www.ljekarne-diabpharm.hr (dalje u tekstu zajedno „internetska stranica“).

Niže navodimo sve naše relevantne podatke kao vlasnika i prodavatelja na internetskoj stranici:

 • naziv: Ljekarne Diabpharm
 • adresa sjedišta: Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • OIB: 92057861467
 • ljekarničke jedinice: ljekarnička jedinica Zagreb – Dugi dol 4a, te ljekarnička jedinica Knin – Šimunovićeva ulica 14
 • adresa mjesta s kojeg se izdaju medicinski proizvodi: ljekarnička jedinica Zagreb – Dugi dol 4a, Zagreb
 • sud registracije: trgovački sud u Zagrebu
 • MBS: 081049031
 • banka kod koje se vode računi: Erste Bank d.d.
 • brojevi računa:  HR3024020061100858890
 • osoba ovlaštena za zastupanje: Suzana Crnadak, ravnatelj

(dalje u tekstu: „Diabpharm“, „prodavatelj“, „mi“, „naše“, „svoje“).

Ovi uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“) namijenjeni su svim posjetiteljima naše internetske stranice, odnosno kupcima proizvoda putem naše internetske trgovine (dalje u tekstu: „posjetitelj“, „kupac“ „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Ako imate pitanja u vezi naše internetske stranice, kao i pitanja u vezi ovih Uvjeta korištenja, slobodno nas kontaktirajte putem pismena na adresu našeg sjedišta, putem elektroničke pošte na adresu: dugidol@ljekarne-diabpharm.hr ili telefonskim putem na broj: 01/2300-499 .

Diabpharm je vlasnik i upravlja internetskom stranicom, uključujući i svim podstranicama iste, a putem koje posjetiteljima, odnosno kupcima pruža informacije o svojoj djelatnosti, proizvodima, uslugama i aktivnostima, omogućava korištenje interaktivnog i edukativnog sadržaja, te omogućava kupnju proizvoda.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje, spomenute podstranice ne znače i stranice na koje Diabpharm upućuje putem poveznica na internetskoj stranici. Naime, Diabpharm nije vlasnik i ne upravlja internetskim stranicama na koje samo upućuje putem posebnih poveznica, a sve u svrhu informiranja i olakšavanja pronalaženja informacija.

Uvjeti korištenja kao pravno obvezujući ugovor, te predugovorna obavijest

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju čitavi ugovor između Vas kao posjetitelja internetske stranice i Diabpharm-a, a u vezi posjete i korištenja internetske stranice.

Također, kao kupac u našoj internetskoj trgovini ovim putem smatrate se obavještenim o svim važnim obilježjima kupovine, odnosno smatrajte ovo predugovornom obaviješću u skladu s primjenjivim propisom koji uređuje pravila zaštite potrošača (informacije o prodavatelju, glavna obilježja proizvoda, uvjeti i načini naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanje i dostava proizvoda, kvaliteta proizvoda, reklamacije i povrat proizvoda, te druga pitanja u vezi internetske trgovine kako definira primjenjivi propis koji uređuje pravila zaštite potrošača). O procesima kupnje proizvoda više dalje u tekstu.

Na ove Uvjete korištenja, kao i na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Uvjetima korištenja, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Nikakvo usmeno obrazloženje ili informacija koju Vi ili bilo tko u Vaše ime i za Vaš račun pruži Diabpharm-u, i obrnuto, ne utječe na značenje ili tumačenje odredbi Uvjeta korištenja, niti predstavlja novi ugovor / novu predugovornu obavijest između Vas i Diabpharm-a, dopunu ili izmjenu Uvjeta korištenja ili bilo kakvo jamstvo. Odricanje od bilo koje odredbe Uvjeta korištenja ili Uvjeta korištenja u cijelosti nije dopušteno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uvjete korištenja prije pristupanja i korištenja internetske stranice, odnosno prije kupovine u internetskoj trgovini.

Pristupanjem i korištenjem internetske stranice, neovisno o načinu pristupa, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Uvjetima korištenja, te da ćete internetsku stranicu koristiti u skladu s istima.

Promjene uvjeta korištenja i internetske stranice

Diabpharm zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Uvjete korištenja. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon objave promijenjenih Uvjeta korištenja, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli, te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice. Molimo Vas da redovito provjeravate Uvjete korištenja jer sve promjene postaju važeće danom objave na internetskoj stranici.

Diabpharm također zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti internetske stranice, kao i ugasiti internetsku stranicu. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon promjene njezinog sadržaja i funkcionalnosti, znači da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice.

Ako niste suglasni s Uvjetima korištenja ili niste zadovoljni s internetskom stranicom, odnosno niste suglasni s naknadnim promjenama Uvjeta korištenja i naknadnim promjenama sadržaja i funkcionalnosti internetske stranice, molimo Vas da odmah prestanete koristiti internetsku stranicu.

Maloljetnici

Ova internetska stranica nije namijenjena za korištenje osobama mlađim od 18 (osamnaest) godina. Ako ste mlađi od 18 (osamnaest) godina, molimo Vas da internetsku stranicu koristite uz prisutnost i nadzor Vašeg roditelja / skrbnika.

Vaša oprema za korištenje internetske stranice

Kao korisnik internetske stranice isključivo ste i jedino odgovorni za nabavu, korištenje i održavanje sve opreme potrebne za pristup i korištenje internetske stranice, kao i za sve troškove povezane s pristupom i korištenjem internetske stranice.

Diabpharm nije odgovoran za oštećenja koja mogu nastati na Vašoj opremi kao posljedica korištenja internetske stranice.

Propisno korištenje internetske stranice i svrhe korištenja iste

Kao korisnik internetske stranice dužni ste pristupati i koristiti istu u skladu s ovim Uvjetima korištenja, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Ako drukčije nije specificirano u pisanom obliku, internetsku stranicu, odnosno njezin sadržaj i funkcionalnosti možete koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Dozvoljeno korištenje internetske stranice

Diabpharm putem ovih Uvjeta korištenja Vama osobno pruža opozivo, ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo dopuštenje za korištenje internetske stranice, odnosno njezinog sadržaja i funkcionalnosti, uz uvjet Vašeg kontinuirano usklađenog postupanja s Uvjetima korištenja.

Dozvoljeno Vam je preuzimati i ispisivati materijale i informacije s internetske stranice, ali isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Pritom je strogo zabranjeno na bilo koji način mijenjati preuzete digitalne ili ispisane papirnate materijale i informacije ili brisati i mijenjati obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima na istima.

Zabranjena ponašanja na internetskoj stranici

Zabranjena ponašanja prilikom pristupa i korištenja internetske stranice uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporne,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporni,
 • lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi,
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s internetske stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja,
 • prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnost internetske stranice,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Uvjeta korištenja,
 • sve što prema mišljenju Diabpharm-a šteti ili bi moglo štetiti ugledu Diabpharm-a i njegovih klijenata, kupaca, partnera i ostalih trećih strana s kojima je Diabpharm povezan na bilo koji način.

U slučaju korištenja internetske stranice i postupanja na zabranjen način, Diabpharm zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uskratiti pristup internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima. Pritom, Diabpharm može poduzeti sve potrebne i dopuštene radnje za uskraćivanje pristupa internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima, uključujući i otkazivanje bilo koje registracije na usluge Diabpharm-a.

Diabpharm je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, njezinom sadržaju, obilježjima, funkcionalnostima i materijalima objavljenima na istoj. Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima.

Pored Diabpharm-a, nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu biti i treće strane u odnosu na određeni sadržaj na internetskoj stranici, na primjer u odnosu na neke fotografije, članke i slično.

Pristupom i korištenjem internetske stranice, odnosno prihvaćanjem Uvjeta korištenja, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva, te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

Diabpharm Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici. Internetskoj stranici pristupate samo u svrhu osobne, nekomercijalne upotrebe.

Dozvoljeno Vam je preuzimati i ispisivati materijale i informacije s internetske stranice, ali isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu, a možete i (u nekomercijalnom kontekstu) skrenuti pozornost drugih na sadržaj objavljen na internetskoj stranici.

Strogo je zabranjeno bez izričite pisane suglasnosti Diabpharm-a:

 • BILO KAKVO PREUZIMANJE, POHRANJIVANJE, REPRODUCIRANJE, KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, MODIFICIRANJE, REVIDIRANJE, JAVNO PRIKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN INTERNETSKE STRANICE I NJEZINOG SADRŽAJA,
 • na bilo koji način mijenjati papirnate ili digitalne kopije internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj, a koje ste ispisali ili preuzeli,
 • korištenje ilustracija, fotografija, videa ili audio sekvenca ili bilo kakvih grafika odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta,
 • brisanje ili izmjena obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima iz kopija internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj,
 • korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice i materijala objavljenih na istoj u komercijalne svrhe, bez stjecanja dozvole od Diabpharm-a,
 • korištenje obrnutog inženjeringa i svih drugih postupaka kojima se može ukrasti softverski kod internetske stranice.

Svaka upotreba internetske stranice koja nije izričito dopuštena Uvjetima korištenja krši Uvjete korištenja i može kršiti primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva i drugih prava.

Sadržaji ove internetske stranice, kao što su tekstovi, opisi proizvoda, članci, savjeti, odgovori na pitanja, grafike, ilustracije, fotografije, videa, audio sekvence i drugi materijali koji se mogu naći na i u vezi internetske stranice, služe isključivo kao općeniti podatci (informacije) te u informativne svrhe, odnosno nisu namijenjeni (upućeni) pojedinom / im pacijentu / ima. Isti nikako nisu zamjena za savjete, dijagnozu ili liječenje Vašeg liječnika.

U slučaju bilo kakvih hitnih zdravstvenih stanja, problema ili pitanja, uvijek primarno i bez odgađanja potražite savjet svoga liječnika ili drugog kvalificiranog pružatelja zdravstvenih usluga. Ne smijete zanemariti profesionalni liječnički savjet ili odgađati njegovo traženje zbog bilo kojeg sadržaja na i u vezi internetske stranice.

Vaše oslanjanje na sadržaj internetske stranice isključivo je na vlastiti rizik.

Internetska stranica i njezin sadržaj stavljaju Vam se na raspolaganje „kakvi jesu“ („as is“) i „kako su dostupni“ („as available“). Diabpharm i sve povezane treće strane s Diabpharm-om, do najveće mjere dozvoljene propisima, odriču se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirana jamstva prodaje, nepostojanja povrede prava trećih strana i prikladnosti za određene svrhe.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, Diabpharm i s njim povezane treće strane, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:

 • da je internetska stranica, odnosno njezin sadržaj dostupan ili primjeren za upotrebu na lokacijama izvan Republike Hrvatske,
 • da će korištenje internetske stranice i njezinog sadržaja, kao i dostupnost i korištenje svih funkcionalnosti internetske stranice biti neprekinuti, bez greške i sigurni,
 • o povjerljivosti i tajnosti komunikacije, odnosno informacija, podataka ili materijala koje se prenose na ili s internetske stranice putem interneta ili bilo kojeg drugog oblika globalne komunikacijske mreže,
 • da su sve pružene informacije, podatci i materijali na internetskoj stranici točni, pouzdani i potpuni,
 • da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi internetske stranice biti popravljeni ili uklonjeni,
 • da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana internetska stranica na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni,
 • da objavljivanjem informacija o proizvodima na internetskoj stranici ili pružanjem bilo koje usluge putem iste, ispunjavamo bilo kakve zakonske obveze u vezi objave informacija koje sadrže odobrene upute o lijekovima koji se izdaju na recept,
 • da postoji odobrenje ili usklađenost bilo kojeg softverskog alata u vezi sa sadržajem internetske stranice.

Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, Diabpharm i s njim povezane treće strane nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:

 • Vašeg pristupa i korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti,
 • bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici,
 • bilo koje izjave ili ponašanja objavljenih ili učinjenih javno dostupnim na internetskoj stranici,
 • Vašeg ponašanja ili radnji, kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i / ili funkcionalnosti dostupne na internetskoj stranici,
 • gubitka i / ili zabrane Vašeg pristupa internetskoj stranici, odnosno gubitka pristupa, brisanja, nemogućnosti spremanja, nemogućnosti stvaranja kopije ili promjena bilo kojih informacija i funkcionalnosti na internetskoj stranici,
 • bilo kakvog ponašanja ili sadržaja treće strane na internetskoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih korisnika internetske stranice ili trećih strana,
 • bilo kojih drugih pitanja u vezi internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti.

Kao korisnik ove internetske stranice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu Diabpharm-u i povezanim trećim stranama, te braniti i osloboditi odgovornosti Diabpharm i povezane treće strane od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Uvjeta korištenja, odnosno Vašeg pristupa i korištenja internetske stranice i njezinih funkcionalnosti.

Svaka obveza naknade štete u odnosu na Uvjete korištenja je trajna, odvojena i neovisna od ostalih naknada i nastavlja vrijediti i nakon prestanak važenja ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.

Kako je ranije navedeno u ovim Uvjetima korištenja, sastavni dio internetske stranice je i internetska trgovina putem koje je moguća kupnja proizvoda. Kupnju putem internetske trgovine moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

Još jednom napominjemo kako se kao kupac u našoj internetskoj trgovini ovim putem smatrate obavještenim o svim važnim obilježjima kupovine, odnosno smatrajte ovo predugovornom obaviješću u skladu s primjenjivim propisom koji uređuje pravila zaštite potrošača (informacije o prodavatelju, glavna obilježja proizvoda, uvjeti i načini naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanje i dostava proizvoda, kvaliteta proizvoda, reklamacije i povrat proizvoda, te druga pitanja u vezi internetske trgovine kako definira primjenjivi propis koji uređuje pravila zaštite potrošača).

Registracija

Kako bi izvršili kupnju, nužno je da se kao kupac registrirate u našoj internetskoj trgovini.

Registracija kupca podrazumijeva ispunjavanje registracijskog obrasca u koji je potrebno unijeti Vašu Email adresu.

Kao kupac odgovorni ste za istinitost i točnost unesenih podataka i informacija. U slučaju da su Vaši podatci i informacije neistiniti i/ili netočni, Diabpharm zadržava pravo odbiti provedbu kupovine proizvoda.

Registracija se provodi isključivo za jednu osobu i nije dozvoljeno dijeliti podatke o registraciji ili korisničkom računu s trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o korisničkom računu i lozinku.

Informacije o proizvodima

Informacije o proizvodima ponuđenim na internetskoj stranici su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, internetskih stranica i slično) koje je uredio proizvođač, odnosno dobavljač pojedinog proizvoda. U skladu s navedenim, fotografije proizvoda prikazane na internetskoj stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet Vaše narudžbe.

Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o svakom pojedinom proizvodu. Diabpharm zadržava pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda, te pravo izmjene informacija (uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude) na internetskoj stranici bez prethodne najave.

Ako neki od proizvoda ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, prilikom kupnje proizvoda bit će Vam dostavljen i jamstveni list. Jamstveni list i račun dužni ste čuvati za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Samo uz predočenje jamstvenog lista i računa možete ostvariti svoja prava.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Može se dogoditi, u slučaju velikog broja narudžbi, da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Prije kupovine bilo kojeg proizvoda, preporučamo Vam da se savjetujete s liječnikom i/ili drugim kvalificiranim pružateljem zdravstvenih usluga.

Diabpharm je prijavio prodaju medicinskih proizvoda na daljinu putem interneta Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)www.halmed.hr, Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb.

Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) možete kontaktirati putem telefona na broj: +385 1 4884 100 (centrala) ili putem Email-a na adresu: halmed@halmed.hr. Također, na sljedećoj poveznici nalaze se podatci o pravnim i fizičkim osobama koje nude medicinske proizvode na daljinu: https://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Prodaja-medicinskih-proizvoda-na-daljinu-putem-Interneta/.

Proces kupovine

Ako se kao kupac odlučite na kupovinu određenog proizvoda u našoj internetskoj trgovini, i to nakon upoznavanja sa svim odredbama Uvjeta korištenja te sa svim informacijama o proizvodu, klikom na proizvod, odnosno klikom na opciju „Dodaj u košaricu“ odabirete proizvod za kupnju.

Dodavanjem svih odabranih proizvoda, odaberite opciju „Košarica“ u kojoj je prikazan cjelokupan sadržaj Vaše košarice (svi proizvodi koje ste odabrali za kupnju). Možete pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode, unijeti kod za popust i slično. Nakon pregleda i uređivanja sadržaja košarice, kako bi spremili željene promjene i nastavili s unošenjem podataka za dostavu i plaćanje – odaberite opciju „Kreni na plaćanje“.

Unosom podataka za dostavu i plaćanje, kako bi izvršili narudžbu, dužni ste kliknuti opciju „Naručite“.

U trenutku kada Diabpharm primi elektroničku poruku (Email) kojom se potvrđuje Vaša narudžba, smatra se da je sklopljen ugovor o kupnji proizvoda između Vas kao kupca i Diabpharm-a kao prodavatelja.

Iskazivanje cijena

Cijene naših proizvoda na internetskoj stranici izražene su u službenoj valuti Europske unije (euro – EUR). Sva plaćanja će se vršiti u valuti Euro (EUR).

Cijene naših proizvoda na internetskoj stranici uključuju sve poreze i davanja. Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana u internetskoj trgovini. Diabpharm je ovlašten mijenjati cijene proizvoda bez prethodne najave.

Na ovoj internetskoj stranici plaćanje možete izvršiti na sljedeće načine:

 • uplatnica,
 • kreditne kartice.

Odabirom opcije plaćanja uplatnicom – po dovršetku kupovine, na Vaš Email, a koji ste naveli prilikom dovršetka kupovine, zaprimit ćete podatke za plaćanje. Platiti možete uplatnicom u banci, pošti ili FINA-i. Proizvode dostavljamo tek nakon što je Vaša uplata vidljiva na našem računu. Proizvode ne dostavljamo samo temeljem potvrde o Vašoj uplati.

Odabirom opcije plaćanja kreditnom karticom na internetskoj stranici koristite Monri WSPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Više informacija možete pronaći u Izjavi o sigurnosti online plaćanja.

https://ljekarne-diabpharm.hr koristi WSPay za online plaćanja.

WSpay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osigurava siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Izjava o korištenju Monri WSPay-a:
https://ljekarne-diabpharm.hr koristi Monri WSPay za online plaćanja.

Monri WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. Monri WSPay kupcu i trgovcu osigurava siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji Monri WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Dostava proizvoda moguća je samo na teritoriju Republike Hrvatske, te se vrši na Vašu adresu putem dostavne službe prema našem izboru.

Naš ugovorni partner za vršenje dostave je General Logistics Systems Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: „GLS“). Diabpharm zadržava pravo odabrati drugu dostavnu službu ako će na taj način proizvodi biti učinkovitije dostavljeni.

Diabpharm posebnu pažnju posvećuje adekvatnom pakiranju proizvoda za prijevoz, a sve kako bi se spriječilo oštećenje ili umanjenje vrijednosti proizvoda za vrijeme prijevoza.

Dostava se vrši radnim danom, tijekom radnog vremena. Brzina dostave može odstupati od uobičajene npr. u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija i drugih situacija u kojima su moguće poteškoće tijekom slanja i dostave. Vrijeme slanja i dostave se u slučaju blagdana i državnih praznika prebacuje na prvi sljedeći radni dan.

Cijena dostave je 5 Eura. Dostava je besplatna za kupnje koje iznose više od 140 Eura. 

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu.

Rok dostave na upisanu adresu je 3-5 radnih dana. Iznimka mogu biti otoci, te manja mjesta u koja se dostava ne vrši svaki dan. Molimo da raspored dostave na otoke i u manja mjesta pogledate na sljedećoj poveznici: Raspored dostave.

U slučaju da Vam je isporučen proizvod različit od onog kojeg ste naručili i kupili, imate pravo na dostavu naručenog proizvoda. Ako nije moguće dostaviti naručeni proizvod, imate pravo na povrat novca u visini iznosa plaćene cijene proizvoda i dostave uz obvezno vraćanje krivo dostavljenog proizvoda.

U slučaju da ne preuzmete naručeni proizvod ili odbijete preuzeti naručeni proizvod bez valjanog razloga, Diabpharm zadržava pravo zahtijevati naknadu troškova logistike, te ostalih troškova.

Pregled proizvoda

Kao kupac dužni ste prilikom preuzimanja naručenog proizvoda od dostavljača provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je proizvod isporučio. Diabpharm nije odgovoran za mehanička oštećenja nastala prilikom dostave.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, onda kao kupac imate pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Prigovori

U skladu s primjenjivim propisom koji uređuje pravila zaštite potrošača, ako ste kupac naših proizvoda putem internetske stranice, onda može podnijeti prigovor vezan za internet kupovinu osobno ili putem pismena na adresu našeg sjedišta – Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, Hrvatska ili putem elektroničke pošte na adresu: dugidol@ljekarne-diabpharm.hr.

Pisani odgovor na prigovor Diabpharm će pružiti unutar roka od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Kupac je prilikom podnošenja prigovora dužan navesti svoje kontakt podatke.

Sporovi vezani uz online kupovinu na teritoriju Europske unije mogu se rješavati i putem ODR platforme (Online Dispute Resolution).

Ako ste kupac naših proizvoda putem internetske stranice, onda imate pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupnji proizvoda u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana kada Vam je proizvod predan, odnosno od dana zaprimanja proizvoda. Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda možete pružiti bez navođenja posebnog razloga. Uvjeti za korištenje mogućnosti jednostranog raskida ugovora o kupnji proizvoda su sljedeći:

 • da proizvod nije korišten,
 • da se Diabpharm-u vraća u istom stanju u kojem je i preuzet od kupca, odnosno da se vraća u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom.

U slučaju da želite koristiti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda, isto možete učiniti na način da popunite obrazac jednostranog raskida ugovora o kupnji proizvoda, te isti dostavite osobno ili putem pismena na adresu našeg sjedišta – Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, Hrvatska ili putem elektroničke pošte na adresu: dugidol@ljekarne-diabpharm.hr.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda, Diabpharm će Vam izvršit povrat novčanih sredstava, uključujući troškove dostave (ako su isti bili naplaćeni), ali ne uključujući i troškove povrata proizvoda. Povrat novčanih sredstava izvršit će se najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Diabpharm zaprimi obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupnji proizvoda. Povrat novčanih sredstava bit će izvršen na isti način na koji je izvršeno plaćanje.

Informacije o privatnosti, odnosno informacije o tome kako Diabpharm prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke, možete pronaći u Politici privatnosti Diabpharm-a.

Također, informacije o kolačićima koje Diabpharm prikuplja, kao i o tome kako možete upravljati istima, možete pronaći u Politici kolačića Diabpharm-a.

Ako imate pitanja u vezi obrade i zaštite osobnih podataka, kao i pitanja u vezi Politike privatnosti i Politike kolačićaslobodno nas kontaktirajte putem pismena na adresu našeg sjedišta ili putem elektroničke pošte na adresu: dugidol@ljekarne-diabpharm.hr.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Uvjeta korištenja ili njegovih promjena, Diabpharm i posjetitelj, odnosno kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Uvjeta korištenja ili Uvjeta korištenja kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

Bez partnerstva

Osim ako je drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku, ništa u ovim Uvjetima korištenja ili u Vašem korištenju internetske stranice u bilo kojem svojstvu ili kupnje, ne podrazumijeva stvaranje bilo kakvog odnosa između Diabpharm-a i Vas, osim odnosa Vas kao korisnika internetske stranice, odnosno kupca i Diabpharm-a kao vlasnika iste, odnosno prodavatelja.

Odricanje od prava i nastavak prava i obveza

Vaš propust ili propust Diabpharm-a da iskoristi svoja prava iz Uvjeta korištenja, ne utječe na valjanost dijela ili cijelih Uvjeta korištenja te se ne smatra odricanjem ili gubitkom predmetnih prava ili drugih prava iz Uvjeta korištenja.

Prestanak važenja ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ili prestanak Vašeg korištenja internetske stranice, ne oslobađa Vas od bilo koje odgovornosti koja je već nastala u trenutku prestanka važenja Uvjeta korištenja ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice ili koja se nakon toga može utvrditi u odnosu na bilo kakvu radnju ili propust nastale prije prestanka važenja Uvjeta korištenja ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Prodajno mjesto mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem njihovih osobnih podataka na korištenje trećim osobama. Prodajno mjesto može koristiti sljedeću izjavu o privatnosti:

ljekarne-diabpharm.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ljekarne Diabpharm i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.